Privacy statement


Jouw privacy is belangrijk voor ons!
Wanneer jij beroep op ons doet en ons jouw gegevens overmaakt, deel jij ons immers persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. In deze privacy verklaring leest jij hoe we dit doen. De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.cosmentis.com en www.MEN3.be beheerd door CosMENtis met zetel te Grensstraat 1D – 3010 Leuven en met ondernemingsnummer BE 0876.127.160 (hierna “CosMENtis ” of “wij” genoemd). Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaardt jij onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer jij beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen:

 • We verzamelen naam en contactgegevens (je adres en je mailadres)
 • Als je klant verzamelen we ook alle administratieve gegevens van je bedrijf. (Naam, Adres, telefoonnummer en Ondernemingsnummer).
 • Verder verzamelen we ook de inhoud van relevante communicatie indien dit nodig is om je onze diensten te verlenen.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken enkel de persoonsgegevens die jij ons meedeelt

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst
 • Om je te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om je (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
 • Om onze werking en service te evalueren
 • Om jouw vragen te beantwoorden en met je te communiceren

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens enkel met derden met jouw expliciete toestemming en indien het nodig is om je onze diensten te verlenen of als het wettelijk verplicht is. We kunnen jouw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. (bv: Onze boekhouder) Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring. Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals je ten tijde van de verzameling werd meegedeeld. Wij kunnen jouw persoonsgegevens wel bekend maken:

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht
 • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten

Wat indien CosMENtis ooit verkocht zou worden?

Dan behouden we ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om je onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt heus wel een vinger in de pap te brokken als het gaat om jouw informatie, kijk maar:

Je hebt recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kan je, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar CosMENtis – Grensstraat 1 blok D /301 – 3010 Leuven.

Je kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, jouw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar CosMENtis – Grensstraat 1 blok D /301 – 3010 Leuven.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van jouw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer jij wenst dat wij jouw gegevens niet langer verwerken, kan jij jouw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar CosMENtis – Grensstraat 1 blok D /301 – 3010 Leuven.

Wanneer jij een vraag of klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan jij deze richten aan info@cosmentis.com Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer jij op een bepaald moment vindt dat een van je rechten niet werden gerespecteerd, kunt je daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn jouw gegevens veilig bij ons?

Bij CosMENtis nemen we dataveiligheid HEEL ernstig. We willen het vertrouwen waardig zijn dat je in ons gesteld hebt en springen zeker niet lichtzinnig om met je data.

Cookies doen we niet

Je kan onze websites (www.cosmentis.com en www.men3.be) bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. We verzamelen geen Cookies. Je kan een contacformulier invullen als je dat wenst. We houden dan wel je naam, mailadres en boodschap bij om jou te kunnen helpen. Informatie, tips en tricks niet meer relevant of interessant? Uitschrijven mag altijd. Als je onze nieuwsbrief liever niet meer wil krijgen dan kan je jezelf altijd uitschrijven. De link hiervoor staat onderaan. Achteraf zijn we even goeie vrienden.

Over Cosmentis

CosMENtis is dé nummer één partner voor Skincare Professionals die kiezen voor Superieure kwaliteit inzake Huidverbetering, Anti-Aging & Scheren voor hun mannelijk cliënteel.

CosMENtis ontwikkelt Luxe Scheerproducten MEN³ en is Exclusief invoerder & Groothandel in doeltreffende mannenverzorgingsproducten o.m. 4VOO 'distinct man'.

Zicht- en voelbaar resultaat met minimale inspanning is een absolute must. Voor mannen die investeren in hun huid en looks zijn er geen betere alternatieven.


Neem contact op

 • Telefoon:
  +32(0)16/202533
  +32(0)479/458359
 • Email:
  info@cosmentis.com
 • Adres:
  Grensstraat 1D
  3010 Leuven

Copyright© 2015 Cosmentis: Marketingmateriaal, foto´s, (pers)teksten en cursussen mogen op geen enkele wijze verspreid of overgenomen worden, tenzij CosMENtis Benelux u hiervoor de reproductierechten heeft verleend of tenzij u een verkooppunt (B2B klant) bent. Korte aanhalingen zijn toegelaten mits de bron www.cosmentis.com duidelijk wordt vermeld.